Pečovatelská služba města Letohrad

"Prostě žít doma!"

O nás

Pečovatelská služba města Letohrad je novodobý název pro službu, která má v Letohradě již velmi dlouhou historii. Začínalo se v několika málo pečovatelkách, ke klientům se chodilo pěšky, oběd se jim vozil na kole, na nosiči. Takto služba fungovala před rokem 1990.

S přibývajícím počtem klientů, se postupně rozšiřoval tým o nové pečovatelky a péče se začala koordinovat. Město ustanovilo pečovatelskou službu jako svoji organizační složku v roce 1992.

S rozšířením internetu a následně v roce 2007 se vznikem elektronického registru poskytovatelů sociálních služeb se pečovatelská služba registrovala u Krajského úřadu Pardubického kraje. Do služby se začaly zavádět standardy kvality, služba se už neposkytovala všem, ale pouze lidem v nepříznivé sociální situaci.

Číst dále

Aktuality

Pečovatelská služba města Letohrad poskytuje kvalitní a spolehlivou péči seniorům, osobám s chronickým onemocněním, lidem se zdravotním postižením, s duševním či mentálním nebo sluchovým či zrakovým postižením.

Pro zájemce

Kdy a jak se na nás obrátit? Co se děje před uzavřením smlouvy? Jak probíhá poskytování péče (IP)? Jaké zásady dodržujeme? Pečovatelská služba města Letohrad je tu pro Vás.

Číst dále

HELP doprava Letohrad

Help doprava Letohrad je v provozu od 1. 2. 2024 a je určena osobám zdravotně oslabeným, dětem zdravotně oslabených rodičů a seniorům k návštěvě lékaře, úřadu, přátel či na nákup. Auto Help dopravy Letohrad zajíždí pro cestující i do blízkých obcí jako jsou: Nekoř, Šedivec, Lukavice, Písečná a Žampach.

Číst dále 

Kontakt

Jana Koželuhová, DiS.        /        723 136 377, 465 676 539          /         jana.kozeluhova@letohrad.eu